Kontakt - Riaditeľstvo

IKEA Centres Slovensko s. r. o.
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel:: +421 248 226 800
Fax: +421 243 413 004

IČO: 358 49 363
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 27933/B