Kontakt

Country Headquarter

Slovenská republika

IKEA Centres Slovensko s. r. o.
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel:: +421 248 226 800 
Fax: +421 243 413 004

IČO: 358 49 363
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 27933/B

Corporate Headquarters

IKEA Centres A/S
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Dánsko


Phone:  +45 3262 6880